top of page
SAClogo.jpg

Nyawang

Ang Senior Assessment Center ay nagsisilbing entry point sa isang kliyente na hinahain ng ERB Foundation.

Mayroong limang mga larangan ng interes na tumugon sa isang pangangailangan na lumitaw sa buhay ng isang may sapat na gulang:

A. Mga pangangailangan sa pangangalaga ng kalusugan

B. Kamay na Tumutulong

C. Pabahay, pansamantala o nakabahaging mga referral sa pabahay

D. Ang pagkamapagpatuloy sa pakikisalamuha

E. Pamana - pinapanatili ang isang pamana

Nyawang

Ang proseso:

  1. Pagsusuri sa Pagsusuri *

  2. Pakikialaman (Mga Referral}

  3. Pagsubaybay (buwanang pagbisita)

* Sa pamamagitan ng appointment:

Julie Balaoro, MA - Tagapanayam

Lunes hanggang Biyernes: 9: 00Am hanggang 10:00 am

Opisina: (310) 835-8365 Cell: (424) 757-2504

Opisina ng ERBF:

23243 S. Pangunahing Kalye

Carson CA 90745

thumbnail[1].jpg
bottom of page