top of page
Now Available.jpg

Harapan sa Balakang Balik Takip

ONSALE.png

$ 15.00 plus S&H

contact-info2.png

Tungkol sa takip

Ang pabalat ng libro na idinisenyo ni Chati Coronel

Nyawang

Ang pabalat para sa "My Road Back" ay inspirasyon ng isang pahina mula sa talaarawan ng giyera ng may-akda na nakasulat sa lapis at may petsang Hunyo 30, 1942 sa Camp O'Donnell, Capas Tarlac. May kasama itong litrato ng kanyang batang pamilya; ang kanyang asawang si Hermy at ang kanyang mga anak na sina Louie, Ernie, at Jenny.

Nyawang

"My Road Back"

      Ikinuwento ang isang tao

na nagtaas ng sarili mula sa kanya

ang bootstraps at malinaw na nagbibigay sa atin ng isang nakamamanghang karanasan ng kanyang pagkabata sa isang maliit na bayan sa Pilipinas, San Carlos, Negros Occidental.

Tulad ng gusto ng kapalaran ay hinila siya palayo sa kanyang tungkulin sa pagtuturo upang makapasok sa Philippine Military Academy (kilala noon bilang Philippine Constabulary Academy) na nagtapos sa klase ng 1931. H e ay kinomisyon bilang isang

Ika-3 lt. at ipinadala sa pinakasikat at maalamat na "King Canute" ng araw sa Camp Kalaw, Monkayo sa gitna ng Mindanao. Doon siya nagsilbi sa ilalim ng utos ng Generals MacArthur at Eisenhower sa Camp Keithley bago sumiklab ang World War II.

Siya ay ang ehekutibong opisyal ng 21st Infantry Divisiondefending Lingayen Gulf sa pagsisimula ng giyera. Ang natitira ay walang kakulangan sa isang himala na nakaligtas siya sa Death March, ang pananakop ng Japenese at ang American liberation.

Ang "His Road Back" ay humahantong sa mga ideyal na mayroon siya sa buhay - tapang, integridad, at katapatan. Pinakasalan niya ang kanyang minamahal na si Hermy na nagkaanak sa kanya ng pitong anak at ikinasal sa animnapung taon bago ang kanyang pagpanaw sa Amerika.

USPS.jpg

ERB Foundation

23243 S. Main St.

Carson, CA 90745

Ngayon $ 10.00 !!!

bottom of page