top of page
plogo cut.jpg

Ang FILIPINO VETERANS FOUNDATION ay nakatuon sa lahat ng naglingkod sa kanilang kabataan at nakaligtas sa mga hidwaan at hamon ng pagtanda, na nawala ang mga mahal sa buhay at nangangailangan ng tulong sa maliliit na bagay bilang mga gawa ng kabaitan, kabutihang loob at pandinig sa isang tasa ng kape . Nagtipon kami upang alalahanin ang apat na beses sa isang taon, sa Bob Hope Patriotic Hall sa Los Angeles, CA.

Abril 9 - Bataan, isang Araw ng Magiting

Nyawang

Hulyo 26 - ang Pagtaguyod ng USAFFE at pag-alala sa kanilang pamana

Oktubre 20 - Araw ng Landing ng Leyte - ang Pagkalaya ng Pilipinas at pagtatapos ng WWII sa Pasipiko

Nyawang

Disyembre 7/8 - Araw ng Pearl Harbor at Pagsiklab ng WWII sa Pilipinas.

bottom of page