top of page

"Hayaan ang pagkain ay maging gamot mo at gamot ay maging pagkain mo."

Hippocrates

salad_burned.png

Edukasyon sa Diabetes

May kasamang mga programa sa kalusugan at kalusugan tulad ng Food Pharmacy,

Food Pantry, Class ng Ehersisyo, at Pamumuhay na may Diabetes at pagkontrol sa Diabetes.

L&R 50%.jpg

Mga Link at mapagkukunan

Mag-click sa icon o URL para sa karagdagang impormasyon

ADA.jpg
NIH 40%.png
Kidney 70%.png
AHS.jpg

Ang mga video na ito sa pamamagitan ng Mga Namumuno sa Buong Mundo sa Pangangalaga sa Diabetes at Paggamot Naglalaman ng Impormasyon upang matulungan kang makitungo sa iyong kondisyong diabetes.

Dr Julian Whitaker.jpg
YouTube.jpg

Julian Whitaker

imagesIVNWZNWJ.jpg
YouTube.jpg

Dr Mark Hyman

RKB-Office-2014-225x300[1].jpg
YouTube.jpg

Dr. Richard Bernstein

Mag-click sa mga link sa itaas upang matingnan ang mga video na nauugnay sa diabetes

scroll fancy half_edited.png
Biographies.jpg
Biography.png
RKB-Office-2014-225x300[1].jpg
Biography.png
imagesIVNWZNWJ.jpg
Biography.png
Dr Julian Whitaker.jpg
bottom of page