top of page
pic16.png

ACHIEVERS - "Anumang maisip mo at maniniwala, makakamit mo."

Sumali sa kadre ng mga nakatatandang boluntaryo na nagbibigay ng kanilang oras, talento at kayamanan sa paglulunsad ng Mission at Vision ng ERB Foundation: "Upang maitaguyod ang kalusugan at kabutihan at mapanatili ang legacy ng isang tao."

Ang isang aspeto ng aming pag-abot ay upang makabuo ng mga programa na maghihikayat sa mga kabataan sa aming komunidad na maging aktibong kasangkot.

bottom of page